Vít Eugen Daliba.
EVANGELIUM PODLE /
kadeřnice z occidentu

Typografický experiment s fonty studia Riesling type. Tištěno na čtyry listy kancelářského papíru nízké bělosti, vázáno zatavenou žaluziovou šňůrou a přelepeno textilní páskou. Vyrobeno pro hosty autorského čtení pořádaného 21. 3. 2016.