Website Maker

Vít Eugen Daliba. České předjaří

Básnické pásmo líčí tušené události zdánlivě opuštěných domků, zahrad, ulic, večerek nebo autobusových zastávek na českých vesnicích, do kterých vstupuje obraz satelitního vysílání z kompletně odlišných prostorů, jež se zde ale dokázaly usídlit. Jde o vlasteneckou báseň, zobrazuje zátiší české krajiny v ročním období, kdy obleva odhaluje nejvyšší stupeň rozkladu a kdy očekáváme nový život. Mluvčí je pozorovatelem, jemuž vše náleží a žádný z předmětů jeho fascinace není esteticky defektní, ani nemůže být. I vypůjčené vazby Jiráskových románů z edic stalinistického Československa, do kterých je text všit měděným vlasem, jsou nečekaně vzkříšeny.

V případě zájmu o České předjaří nebo jiné tisky Resurekce, pište na dilna@resurekce.cz nebo zanechte zprávu zde.

Thanks for filling out form!