Website Builder

Resurekce je ateliér knižní tvorby, nakladatelství a životní sloh.

Produkuje novou lyriku.

Sídlí v obci ve Středních Čechách. Tvoří ho dva básníci, Vít Eugen Daliba a Jakub, kteří došli k poznání, že kupovat, číst a žít Básně lze pouze za předpokladu existence knižní kultury, v níž estetický objekt knihy koreluje s verši a vytváří komplexní sémantické gesto, dílo v životě člověka.

TISKY


Periferní dvojportrét

Periférní portrét je snímek, na kterém není portrétována tvář, ale periférní část těla. Periférní dvojportrét je populární žánr internetové fotografie. #couple


Triptych z klu a šeříku

Trojice kyberfeministických / kyberpoetistických básní.Richard Weiner. Usměvavé odříkání

První samostatné vydání druhé sbírky Richarda Weinera od roku 1914.


České předjaří, 2. vydání

Druhé vydání Českého předjaří připravujeme.


Kaskáda

Výtisk vázaný do transparentní folie režnou šňůrkou se slepičím pírkem. Je nadvakrát přeložen, aby se vešel do kapsy jako sešitové edice braku.


České předjaří

Báseň tištěná na savý papír, šitá měděným drátem do ořízlých vazeb románů Aloise Jiráska.


Jákobův sen

Výtisk na hlazeném papíře s lesklou povrchovou úpravou vázaný silným zahradním drátem. 


EVANGELIUM PODLE /
kadeřnice z occidentu

Typografický experiment s fonty studia Riesling type. 

KONTAKT

V případě zájmu o Resurekci a informace o nových tiscích pište na email dilna@resurekce.cz nebo zanechte zprávu zde.

Thanks for filling out form!